Montessoria

Termíny kurzu Montessori pedagogiky pre vek 3 – 6 r. (14M)

 

Koncepcia Montessori pedagogiky 1 6. - 7. 4. 2024, 8.- 9. 6. 2024
Koncepcia Montessori pedagogiky 2 11. - 12. 5. 2024, 15. - 16. 6. 2024
Koncepcia Montessori pedagogiky 3 1. - 2. 6. 2024
Cvičenia praktického života 1 22. - 23. 6. 2024
Cvičenia praktického života 2 7. - 8. 9. 2024
Zmyslová výchova 1 28. - 29. 9. 2024
Zmyslová výchova 2 26. - 27. 10. 2024
Zmyslová výchova 3 23. - 24. 11. 2024
Zmyslová výchova 4 14.- 15. 12. 2024
Opakovanie/skúšky (CPŽ + ZV) 11. - 12. 1. 2025
Aritmetika 1 8. - 9. 2. 2025
Aritmetika 2 8. - 9. 3. 2025
Aritmetika 3 5. - 6. 4. 2025
Aritmetika 4 26. - 27. 4. 2025
Aritmetika 5 24. - 25. 5. 2025
Aritmetika 6 21. - 22. 6. 2025
Opakovanie/skúšky (A) 6. - 7. 9. 2025
Jazyková výchova 1 27. - 28. 9. 2025
Jazyková výchova 2 25. - 26. 10. 2025
Jazyková výchova 3 22. - 23. 11. 2025
Hudobná výchova 13.- 14. 12. 2025
Opakovanie/skúšky (JV) 17. - 18. 1. 2026
Svet okolo nás 1 14. - 15. 2. 2026
Svet okolo nás 2 14.- 15. 3. 2026
Výtvarná výchova 11.- 12. 4. 2026
Záverečné opakovanie/skúšky 27. - 28. 6. 2026