Montessoria

mm2

MARIO MONTESSORI

Narodil sa v roku 1898. Bol jediným synom Marie Montessori. Napriek tomu, že nemal formálne pedagogické vzdelanie, jeho láska k deťom a intuitívne chápanie práce svojej matky ho priviedli do medzinárodného sveta výchovy vzdelávania. 

Od svojich 17 rokov sprevádzal svoju matku po jej cestách po svete pri prednáškach a kurzoch, tlmočil jej prednášky z taliančiny do angličtiny, mal na starosti administratívnu stránku jej činnosti, bol jej pozorným poslucháčom, dôverníkom a radcom a výkonným tajomníkom. 

V roku 1929 spolu založili Medzinárodnú spoločnosť Montessori (AMI). Mario sa oženil, mal 4 deti. V roku 1939 odcestoval so svojou matkou do Indie, kde bol ako cudzí štátny príslušník nepriateľskej krajiny po vypuknutí 2. svetovej vojny internovaný britskými úradmi v civilnom tábore. Po nejakom čase bol prepustený. V tejto krajine strávili obaja ďalších 7 rokov, uskutočnili 16 kurzov, vyškolili vyše 1000 učiteľov. V roku 1946 sa vrátili do Holandska. Maria Montessori pokračovala vo svojich cestách po svete prednášajúc o svojej metóde vzdelávania, Mario bol jej stály spoločník a asistent. Po jej smrti pokračoval aktívne v šírení jej myšlienok, robil prednášky, viedol kurzy a vyvíjal aktívnu činnosť v AMI. V roku 1956 vydal knihu Human tendencies and Montessori education. Ďalšia kniha: Education for human development. V roku 1960 sa stal zakladajúcim riaditeľom Montessori vzdelávacieho centra v Bergamo (Taliansko). Za svoju prácu pre deti a vzdelávanie mu bol udelený čestný doktorát z Edgecliffe College. Zomrel po krátkej chorobe v roku 1982.

 

“Nie zásoba vedomostí, ale dieťa a jeho optimálny rozvoj sú cieľom
Montessori edukácie”

                                                                                       

Mario Montessori