Montessoria

ABSORBUJÚCA MYSEĽ

 

Dr. Montessori zistila, že za bezmocnosťou a nemohúcnosťou malého dieťaťa sa skrýva úžasná sila a veľká práca, ktorú musí bábätko urobiť samé na sebe, aby sa adaptovalo na svet, do ktorého sa narodilo. V žiadnom inom období svojho života, neurobí človek so sebou také prevratné zmeny ako dieťa vytvárajúce svoju osobnosť. Kvalita tejto práce ovplyvní jeho dospelý život. Preto ho M. Montessori volá tvorcom seba samého a vyjadruje mu svoj rešpekt a úctu.

 

“Dieťa je tvorcom človeka.”
~ Maria Montessori 

 

M. Montessori ako prvá upozornila na nesmiernu náročnosť práce dieťaťa pri rozvíjaní svojho psychického života počas prvých rokoch života. Za pomerne krátky čas sa dieťa naučí samé chodiť, rozprávať, dokonca paralelne niekoľkými jazykmi, rozvinie sa jeho pamäť, vôľa, myslenie a emócie. Z toho usúdila, že deti musia byť obdarené výnimočnými psychickými schopnosťami podvedomého charakteru, ktoré im pomáhajú adaptovať sa na prostredie. Tieto skryté psychické sily, ktoré nazvala absorbujúca myseľ, podnecujú dieťa k spontánnej činnosti, prostredníctvom ktorej dochádza k rozvoju mozgu. Absorbujúca myseľ umožňuje dieťaťu vstrebať veľké množstvo dojmov a poznatkov prostredníctvom všetkých zmyslov bez námahy a bez vedomého úsilia. Vďaka vrodenej schopnosti sa dieťa v podnetnom prostredí rozvíja svojimi vlastnými silami, svojím vlastným tempom, sledujúc uspokojenie svojich hlbokých vnútorných potrieb. Keďže deti majú iné úlohy ako dospelí a zároveň disponujú výnimočnými schopnosťami, musia mať aj iné potreby ako dospelí a to aj v oblasti vzdelávania.