Montessoria

UČITEĽ / UČITEĽKA

 

Pomáha dieťaťu hlavne tým, že mu umožňuje, aby mohlo pracovať samostatne a nezávisle. Namiesto vedenia mu poskytuje podporu, povzbudenie – sprevádza ho. Dá dieťaťu ponuku, predvedie aktivitu a nechá ho pracovať samostatne. Podporu alebo pomoc poskytne, ak o ňu dieťa požiada, alebo jej neposkytnutie by mu znemožnilo pokračovať v práci. Robí to však s rešpektom, s ohľadom na dôstojnosť dieťaťa. Dieťa si môže slobodne vyberať z aktivít, ktoré mu boli učiteľom už predvedené. Učiteľ nezasahuje do koncentrovanej činnosti dieťaťa.