Montessoria

MONTESSORI MATERIÁL

 

Dieťaťu pomáhame tým, že mu umožníme, aby mohlo pracovať samo a nezávisle v stimulujúcom prostredí, ktoré zodpovedá jeho vývinovým potrebám. Aby sa mohlo učiť a rozvíjať samostatne, potrebuje učebné pomôcky. Súčasťou pripraveného prostredia je Montessori učebný materiál, ktorý je systematicky umiestnený v otvorených skrinkách s policami, kedykoľvek prístupný deťom. Prostredníctvom samostatnej práce s didaktickým materiálom je dieťa v procese svojho rozvoja aktívne, objavuje, hľadá riešenia, učí sa na vlastných chybách. Dokáže napr. ešte v predškolskom veku na zmyslovej úrovni pochopiť aj tak abstraktné témy ako sú delenie zlomku zlomkom, násobenie a delenie viaccifernými číslami, binomická veta a trinomická veta. Činnosť s materiálom mu umožňuje preniknúť do podstaty javov, ktoré sú na tradičnej škole vysvetľované príliš abstraktne, ak vôbec. Zároveň sa rozvíja jeho koordinácia, jemná motorika, inteligencia, pamäť, vôľové vlastnosti, ktoré zvyšujú jeho nezávislosť od dospelého a posilňujú jeho sebadôveru. Zaujímavá činnosť prehlbuje záujem o javy a procesy okolitého sveta.