Montessoria

„CHYBA“

 

Mnohé z Montessori pomôcok umožňujú kontrolu správnosti. Upozornenie na chybu, ktoré poskytuje materiál a nie učiteľ, vedie dieťa k hľadaniu správneho riešenia bez pocitu, ktorý vyvoláva kritika alebo oprava chyby dospelým. Dieťa nie je tak závislé na tom, aby učiteľ jeho aktivitu posúdil – samé zistí, či je to v poriadku, alebo treba ešte precvičovať, či hľadať iné riešenie. Rozvíja si tak nezávislosť, sebadôveru, sebaúctu, analytické myslenie. Samostatne zvládnutá výzva mu prináša pocit zadosťučinenia. Montessori učiteľ sa snaží vytvoriť pozitívny vzťah k chybe – chyba nie je nič zlé, je náš priateľ, pomáha nám zistiť, čo ešte nevieme, ukazuje nám, čo si máme ešte zlepšiť, doplniť, na čom máme ešte pracovať. Najlepšie sa učíme na vlastných chybách.