Montessoria

Montessori manuál 0 – 3

 
112 hodín / 14 dní / 7 víkendov
Bratislava marec – november 2024
 

Kurz Montessori pedagogiky pre vek 0 – 3 rokov ponúka komplexný pohľad na kľúčové obdobie v živote človeka. Či už ste rodič alebo pedagóg, zažijete do hĺbky význam obdobia 0 -3. A čo je najdôležitejšie, pripravíme vás na prax! Zmeníte pohľad na deti aj na seba. Dotkneme sa vašej vlastnej kreativity a ochoty rásť spolu
s deťmi.

Počas celého kurzu budeme vytvárať živé prostredie, v ktorom môžeme spoločne objavovať svoj ľudský potenciál. Zároveň si odnesiete praktické vybavenie a cenné skúsenosti. Odídete so skratkou – čo sa osvedčilo a funguje doma, v dielňach a v komunite detí do troch rokov.

Praktické informácie z kurzu ocenia aj všetci pedagógovia s kurzom pre deti od 3 do 6 rokov. Podstatou kurzu 0-3 je aj terapia pre všetky dnešné deti a náš rýchly a meniaci sa svet. Zásady kurzu 0-3 sú veľmi užitočné v našej každodennej praxi so staršími deťmi.

Môžete sa tešiť na nasledujúce témy:

 • kontinuita vzdelávania
 • emócie a ako na ne reagovať
 • špecifiká komunikácie s deťmi 0-3, komunikácia medzi sprievodcom a rodičom
 • podpora vnútornej motivácie
 • vyvážený prístup k slobode a zodpovednosti
 • stanovenie láskyplných a jasných hraníc, ktoré sú flexibilné a menia sa s
  vekom dieťaťa
 • vývojové míľniky a ich podpora
 • videoanalýza z domáceho aj školského prostredia
 • tréning všímavosti, tréning pozorovania a vedenia záznamov o deťoch
 • tímová komunikácia
 • zdieľanie a výmena nápadov, inšpirácie

Akreditácia kurzu

Kurz je organizovaný v spolupráci so Slovenskou Asociáciou Montessori. Je akreditovaný v Českej republike. Po riadnom ukončení vám bude vydané osvedčenie. Súčasťou kurzu je aj blok pozorovania.

Termíny, bližšie informácie o kurze a lektorke nájdete v prílohe alebo na https://bemontessori.cz/montessorikurzy/montessori-manual-2024/

Akcia

Pre špeciálnu ponuku pre viacerých učiteľov z jednej materskej školy nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky. Dita Dlouhá, lektorka +420 725 122 063, dita.dlouha@bemontessori.cz

 

 Stiahnite si podrobné informácie k Manuál 0-3