Montessoria

14. národný kurz Montessori pedagogiky pre vek 3 – 6 rokov

14. NÁRODNÝ KURZ MONTESSORI PEDAGOGIKY PRE VEK 3 – 6 R.

 
14. národný kurz Montessori pedagogiky bude prebiehať v 2 skupinách/ termínoch. Obidve vzdelávania sú obsahom a časovou dotáciou identické, ale každé je určené inej kategórii záujemcov a má odlišný názov.

Kurz Montessori pedagogiky (3 – 6 r.) pre záujemcov s pedagogickým vzdelaním je akreditovaný na MŠSR pod číslom 6/2023 – IV. ako inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, pod názvom VYUŽITIE PRINCÍPOV PEDAGOGIKY MÁRIE MONTESSORIOVEJ VO VZDELÁVACÍCH PROGRAMOCH PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA


Podľa podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, § 2, však akreditácia platí iba pre kvalifikovaných záujemcov o kurz. Podľa pokynov MŠSR sa inovačného vzdelávania môžu zúčastniť iba záujemcovia s príslušným pedagogickým vzdelaním.

Z dôvodu veľkého záujmu o Montessori vzdelávanie pre prácu s deťmi vo veku 3 – 6 rokov aj z radov osôb bez pedagogickej a odbornej kvalifikácie sme preto vytvorili 2 identické kurzy (s odlišnými názvami), ktoré prebiehajú paralelne, v odlišných termínoch.

Oproti minulosti sme navýšili počet modulov (+2 moduly), čo umožní poskytnúť účastníkom väčší priestor na precvičovanie aktivít s didaktickými pomôckami a doplniť alebo rozšíriť témy, o ktoré je záujem (napr. začínajúca Montessori MŠ, sociálny vývin dieťaťa a iné témy, ktoré vzídu z diskusií a otázok účastníkov).

        •