Montessoria

14. NÁRODNÝ KURZ MONTESSORI PEDAGOGIKY PRE VEK 3 – 6 R.

 
14. národný kurz Montessori pedagogiky bude prebiehať v 2 skupinách/ termínoch. Obidve vzdelávania sú obsahom a časovou dotáciou identické, ale každé je určené inej kategórii záujemcov a má odlišný názov.

Kurz Montessori pedagogiky (3 – 6 r.) pre záujemcov s pedagogickým vzdelaním je akreditovaný na MŠSR pod číslom 6/2023 – IV. ako inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, pod názvom VYUŽITIE PRINCÍPOV PEDAGOGIKY MÁRIE MONTESSORIOVEJ VO VZDELÁVACÍCH PROGRAMOCH PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA


Podľa Oprávnenia – dokladu, ktorý vydalo MŠSR na akreditáciu inovačného vzdelávania, sa ho môžu zúčastniť iba záujemcovia so SŠ alebo VŠ pedagogickým vzdelaním pre MŠ.

Z dôvodu veľkého záujmu o Montessori vzdelávanie pre prácu s deťmi vo veku 3 – 6 rokov aj z radov osôb bez pedagogickej a odbornej kvalifikácie sme preto vytvorili identické kurzy s odlišnými názvami, ktoré prebiehajú paralelne, v odlišných termínoch.

        •