Montessoria

POLARIZOVANÁ POZORNOSŤ

 

Pani Montessori pozorovala, že v období pôsobenia určitej vnútornej citlivosti je pozornosť detí silne priťahovaná nejakou konkrétnou činnosťou. Neskôr bol tento jav označený ako polarizovaná pozornosť. Pokiaľ nie je dieťa vyrušované, dochádza k hlbokej koncentrácii, z ktorej ho nemožno vyrušiť ani cieleným úsilím. Stav hlbokého sústredenia je prejavom prebúdzajúceho sa vnútorného života. Ak je dieťaťu umožnené dlhodobo sa venovať nikým nerušenej koncentrovanej činnosti podľa jeho výberu, po nejakom čase dochádza k nastoleniu psychickej rovnováhy, ktorá sa prejavuje vnútorným pokojom, spontánnym záujmom o ďalšiu činnosť, radosťou, schopnosťou čoraz dlhšie sa sústrediť, dobrými vzťahmi dieťaťa s okolím. Úspešnosť vzdelávania závisí od pozornosti, pozornosť závisí od prebudenia hlbokého záujmu. Podľa M. Montessori “existuje iba jeden spôsob učenia – prebudiť u žiakov hlboký záujem a tým živú, trvácu pozornosť. Ide iba o to – využiť vnútornú silu dieťaťa na jeho výchovu.” Maria Montessori. Dospelí nemajú žiadny priamy vplyv na vznik zamerania pozornosti. Môžu iba vytvoriť podmienky, aby si dieťa v čase otvorenia určitej vnímavosti vybralo adekvátnu činnosť a mohlo sa jej nerušene venovať.