Montessoria

POMÔŽ MI, ABY SOM TO UROBIL SÁM

 

Dospelí majú tendenciu „pomáhať“ deťom viac než je treba, alebo robia činnosti za ne. Dieťa ale nepotrebuje a nechce, aby mu niekto stále pomáhal, nikto sa nemôže vyvíjať namiesto neho. Jeho záujem nie je totiž spočiatku zameraný na praktický cieľ činnosti – výsledok činnosti nie je preňho tak dôležitý. Oveľa častejšie je motivovaný želaním samostatne prekonať nejakú ťažkosť, problém. Ak mu dospelý začne pomáhať, dieťa môže stratiť o činnosť záujem. Tendenciu k samostatnosti a nezávislosti najlepšie charakterizuje veta dieťaťa jedného z prvých domovov detí:  Pomôž mi, aby som to urobil sám!