Montessoria

HODNOTENIE

 

Učiteľ nehodnotí výkon dieťaťa – nekritizuje ho ani nechváli. Nepotrebuje hodnotenie ako vonkajšiu motiváciu, pretože vie, že deti majú silnú vnútornú motiváciu, že sa o všetko prirodzene zaujímajú a ak sa stretnú s vhodnými ponukami umožňujúcimi činnosť, ktorá napĺňa ich vývinové potreby, sú veľmi aktívne, učia sa ľahko a s radosťou, robia v rámci svojich možností. Odmenou je ich vlastný pocit uspokojenia zo zmysluplnej činnosti, ktorá ich rozvíja. Montessori učiteľ neprehliada chybu dieťaťa, ale s ňou pracuje inak, ako učiteľ v tradičnom výchovno- vzdelávacom zariadení. Vie, že deti nerobia chybu naschvál, ale z nepozornosti, alebo kvôli tomu, že niečomu neporozumeli, alebo je pre ne činnosť príliš náročná. Pozornosť súvisí so záujmom o aktivitu, preto treba urobiť činnosť príťažlivou a umožniť, aby bolo dieťa v nej dostatočne zaangažované. Ak niečomu dieťa nerozumelo, treba mu to s rešpektom ešte raz ukázať, s dôrazom na problematické miesta. Ak je pre dieťa činnosť príliš náročná, ponúkneme mu ju neskôr. Negatívne hodnotenie nepomôže v ani jednom z uvedených prípadov, ale môže dieťa od činnosti odradiť, narušiť jeho sebadôveru a sebavedomie.