Montessoria

KURZ PRE ZÁUJEMCOV S PEDAGOGICKÝM VZDELANÍM (13. Národný kurz Montessori)

Opakovanie/skúšky (A) 9. - 10. 9. 2023
Jazyková výchova 1 14. - 15. 10. 2023
Jazyková výchova 2 4. - 5. 11. 2023
Jazyková výchova 3 2. - 3. 12. 2023
Opakovanie/skúšky (JV) 20. - 21. 1. 2024
Svet okolo nás 1 (Ze) 10. - 11. 2. 2024
Svet okolo nás 2 (Prír.) 9. - 10. 3. 2024
Záverečné skúšky (KMP) 27. 4. 2024

KURZ PRE ZÁUJEMCOV BEZ PEDAGOGICKÉHO VZDELANIA (13. NÁRODNÝ KURZ MONTESSORI)

Opakovanie/skúšky (A) 23. - 24. 9. 2023
Jazyková výchova 1 21.- 22. 10. 2023
Jazyková výchova 2 11. - 12. 11. 2023
Jazyková výchova 3 9. - 10. 12. 2023
Opakovanie/skúšky (JV) 27. - 28. 1. 2024
Svet okolo nás 1 (Ze) 17. - 18. 2. 2024
Svet okolo nás 2 (Prír.) 16.-17. 3. 2024
Záverečné skúšky 28. 4. 2024