Montessoria

13. národný kurz Montessori pedagogiky pre vek 3 – 6 r.

 
13. národný kurz Montessori pedagogiky prebieha v 2 skupinách/ termínoch. Obidve vzdelávania sú obsahom
a časovou dotáciou identické, ale každé je určené inej kategórii záujemcov a má odlišný názov.

Kurz Montessori pedagogiky (3 – 6 r.) pre záujemcov s pedagogickým vzdelaním je akreditovaný na MŠSR pod číslom 6/2023 – IV. ako inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, pod názvom VYUŽITIE PRINCÍPOV PEDAGOGIKY MÁRIE MONTESSORIOVEJ VO VZDELÁVACÍCH PROGRAMOCH PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA


Podľa podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, § 2, však akreditácia platí iba pre kvalifikovaných záujemcov o kurzPodľa pokynov MŠSR sa inovačného vzdelávania môžu zúčastniť iba záujemcovia s príslušným pedagogickým vzdelaním.

Z dôvodu veľkého záujmu o Montessori vzdelávanie pre prácu s deťmi vo veku 3 – 6 rokov aj z radov osôb bez pedagogickej a odbornej kvalifikácie sme preto vytvorili 2 identické kurzy (s odlišnými názvami), ktoré prebiehajú paralelne, v odlišných termínoch.