Montessoria

Na stránke ešte usilovne pracujeme, poprosíme o trpezlivosť, ďakujeme :)

„Moja predstava budúcnosti nie sú viac ľudia, ktorí skladajú skúšky, pokým nedostanú vysvedčenie…., ale ľudia, ktorí postupujú z jedného stupňa nezávislosti k vyššiemu pomocou svojej vlastnej aktivity, vlastným úsilím a vôľou, čo predstavuje vnútorný vývin jednotlivca.“

Maria Montessori

Montessori

hlavná stránka 3

Na obsahu sa pracuje…


Montessori v SR

hlavná stránka 10

Na obsahu sa pracuje…


Termíny aktuálnych kurzov

Ponuka práce MŠ

V tejto sekcii môžete nájsť harmonogram aktuálnych  kurzov Montessori pedagogiky pre vek 3 – 6 rokov.