Montessoria

„Moja predstava budúcnosti nie sú viac ľudia, ktorí skladajú skúšky, pokým nedostanú vysvedčenie…., ale ľudia, ktorí postupujú z jedného stupňa nezávislosti k vyššiemu pomocou svojej vlastnej aktivity, vlastným úsilím a vôľou, čo predstavuje vnútorný vývin jednotlivca.“

Maria Montessori

hlavná stránka 3

Termíny aktuálnych kurzov

Ponuka práce MŠ
hlavná stránka 10