Montessoria

Na stránke ešte usilovne pracujeme, poprosíme o trpezlivosť, ďakujeme :)

KURZ PRE ZÁUJEMCOV S PEDAGOGICKÝM VZDELANÍM
VIAC info O KURZE TU

Opakovanie / skúšky 1 (CPŽ a ZV) 14. — 15. 1. 2023
Hudobná výchova 11. — 12. 2. 2023
Aritmetika 1 11. — 12. 3. 2023
Aritmetika 2 15. — 16. 4. 2023
Aritmetika 3 13. — 14. 5.2023
Aritmetika 4 3.— 4. 6. 2023
Aritmetika 5 24. — 25. 6. 2023
Opakovanie / Skúšky Aritmetika 9. — 10. 9. 2023
Jazyková výchova 1 7. — 8. 10. 2023
Jazyková výchova 2 4. — 5. 11. 2023
Jazyková výchova 3 2. — 3. 12. 2023
Opakovanie / skúšky Jazyková výchova 20. — 21. 1. 2024
Zemepis 10. — 11. 2. 2024
Biológia 9. — 10. 3. 2024
Záverečné Skúšky (Koncepcia MP) 27. 4. 2024

KURZ PRE ZÁUJEMCOV BEZ PEDAGOGICKÉHO VZDELANIA
VIAC info O KURZE TU

Opakovanie / skúšky (CPŽ, ZV) 21. — 22. 1. 2023
Hudobná výchova 18. — 19. 2. 2023
Aritmetika 1 18. — 19. 3. 2023
Aritmetika 2 22. — 23.4. 2023
Aritmetika 3 20. — 21. 5. 2023
Aritmetika 4 10. — 11. 6. 2023
Aritmetika 5 1. — 2. 7. 2023
Opakovanie /Skúšky Aritmetika 23. — 24. 9. 2023
Jazyková výchova 1 14. — 15. 10. 2023
Jazyková výchova 2 11. — 12. 11. 2023
Jazyková výchova 3 9. — 10. 12. 2023
Opakovanie /skúšky Jazyková výchova 27. — 28. 1. 2024
Zemepis 17. — 18. 2. 2024
Biológia 16. — 17. 3. 2024
Záverečné Skúšky 28. 4. 2024