Montessoria

Na stránke ešte usilovne pracujeme, poprosíme o trpezlivosť, ďakujeme :)

KURZ PRE ZÁUJEMCOV S PEDAGOGICKÝM VZDELANÍM
VIAC info O KURZE TU

1. Koncepcia Montessori pedagogiky 1 9. — 10. 4. 2022
2. Koncepcia Montessori pedagogiky 2 7. — 8. 5. 2022
3. Koncepcia Montessori pedagogiky 3 4. — 5. 6. 2022
4.  Cvičenia praktického života 1 25. — 26. 6. 2022
5. Cvičenia praktického života 2 3. — 4. 9. 2022
6. Zmyslová výchova 1 24. — 25.9. 2022
7. Zmyslová výchova 2 15. — 16. 10. 2022
8. Zmyslová výchova 3 5. — 6. 11. 2022
9. Zmyslová výchova 4 3. — 4. 12. 2022
Opakovanie / skúšky 1 14. — 15. 1. 2023
10. Aritmetika 1 11. — 12. 2. 2023
11. Aritmetika 2 11. — 12. 3. 2023
12. Aritmetika 3 1. — 2.  4.  2023
13. Aritmetika 4 6. — 7. 5. 2023
14.  Aritmetika 5 3. — 4. 6. 2023
15. Hudobná výchova a výtvarná výchova 24. — 25. 6. 2023
Opakovanie / skúšky 2 9. — 10. 9. 2023
16. Jazyková výchova 1 30. 9. — 1. 10. 2023
17. Jazyková výchova 2 21. — 22. 10. 2023
18. Jazyková výchova 3 11. — 12. 11. 2023
Opakovanie / skúšky 3 2. — 3. 12. 2023
19. Príroda a kultúra 1 13. — 14. 1.  2024
20. Príroda a kultúra 2 3. — 4. 2. 2024
Záverečné skúšky 24. 2. 2024

KURZ PRE ZÁUJEMCOV BEZ PEDAGOGICKÉHO VZDELANIA
VIAC info O KURZE TU

1. Koncepcia Montessori pedagogiky 1 23. — 24. 4. 2022
2. Koncepcia Montessori pedagogiky 2 14. — 15. 5. 2022
3. Koncepcia Montessori pedagogiky 3 11. — 12. 6. 2022
4.  Cvičenia praktického života 1 2. — 3. 7. 2022
5. Cvičenia praktického života 2 10. — 11. 9. 2022
6. Zmyslová výchova 1 1. — 2. 10. 2022
7. Zmyslová výchova 2 22. —  23. 10. 2022
8. Zmyslová výchova 3 12. — 13. 11. 2022
9. Zmyslová výchova 4 10. — 11. 12. 2022
Opakovanie / skúšky 1 21. — 22. 1. 2023
10. Aritmetika 1 18. — 19. 2. 2023
11. Aritmetika 2 18. — 19. 3. 2023
12. Aritmetika 3 15. — 16. 4. 2023
13. Aritmetika 4 13. — 14. 5. 2023
14. Aritmetika 5 10. — 11. 6. 2023
15. Hudobná výchova a výtvarná výchova 1. — 2. 7. 2023
Opakovanie / skúšky 2 16. 9 — 17. 9. 2023
16. Jazyková výchova 1 7. — 8. 10. 2023
17. Jazyková výchova 2 28. — 29. 10. 2023
18. Jazyková výchova 3 18. — 19. 11. 2023
Opakovanie / skúšky 3  9. — 10. 12. 2023
19. Príroda a kultúra 1 20. — 21. 1. 2024
20. Príroda a kultúra 2 10. — 11. 2. 2024
Záverečné skúšky 25. 2. 2024