Montessoria

KURZ PRE ZÁUJEMCOV S PEDAGOGICKÝM VZDELANÍM
VIAC info O KURZE TU

Koncepcia Montessori pedagogiky 1 6. - 7. 4. 2024
Koncepcia Montessori pedagogiky 2 11.- 12. 5. 2024
Koncepcia Montessori pedagogiky 3 1. - 2. 6. 2024
Cvičenia praktického života 1 22.- 23. 6. 2024
Cvičenia praktického života 2 21. - 22. 9. 2024
Zmyslová výchova 1 12.- 13. 10. 2024
Zmyslová výchova 2 9.- 10. 11. 2024
Zmyslová výchova 3 7. - 8. 12. 2024
Zmyslová výchova 4 11.- 12. 1. 2025
Opakovanie/skúšky (CPŽ + ZV) 8. 9. 2. 2025
Výtvarná výchova + Pozorovanie v MŠ 1. - 2. 3. 2025
Aritmetika 1 29. - 30. 3. 2025
Aritmetika 2 26. - 27. 4. 2025
Aritmetika 3 24. - 25. 5. 2025
Aritmetika 4 21. - 22. 6. 2025
Aritmetika 5 6. - 7. 9. 2025
Aritmetika 6 11. - 12. 10. 2025
Opakovanie/skúšky (A) 8. - 9. 11. 2025
Hudobná výchova 6. - 7. 12. 2025
Jazyková výchova 1 17. - 18. 1. 2026
Jazyková výchova 2 7.- 8. 2. 2026
Jazyková výchova 3 7.- 8. 3. 2026
Opakovanie/skúšky (JV) 11. - 12. 4. 2026
Svet okolo nás 1 16.- 17. 5. 2026
Svet okolo nás 2 13.- 14. 6. 2026
Záverečné skúšky (KMP) 5. - 6. 9. 2026

KURZ PRE ZÁUJEMCOV BEZ PEDAGOGICKÉHO VZDELANIA
VIAC info O KURZE TU

Koncepcia Montessori pedagogiky 1 6. - 7. 4. 2024
Koncepcia Montessori pedagogiky 2 11. - 12. 5. 2024
Koncepcia Montessori pedagogiky 3 1. - 2. 6. 2024
Cvičenia praktického života 1 29.- 30. 6. 2024
Cvičenia praktického života 2 28. - 29. 9. 2024
Zmyslová výchova 1 19. - 20. 10. 2024
Zmyslová výchova 2 23. - 24. 11. 2024
Zmyslová výchova 3 14. - 15. 12. 2024
Zmyslová výchova 4 18. - 19. 1. 2025
Opakovanie/skúšky (CPŽ + ZV) 15. - 16. 2. 2025
Výtvarná výchova + Pozorovanie v MŠ 8.- 9. 3. 2025
Aritmetika 1 5. - 6. 4. 2025
Aritmetika 2 3. - 4. 5. 2025
Aritmetika 3 31. 5. - 1. 6. 2025
Aritmetika 4 28. - 29. 6. 2025
Aritmetika 5 20. - 21. 9. 2025
Aritmetika 6 18. - 19. 10. 2025
Opakovanie/skúšky (A) 22. - 23. 11. 2025
Hudobná výchova 13. - 14. 12. 2025
Jazyková výchova 1 24. - 25. 1. 2026
Jazyková výchova 2 14. - 15. 2. 2026
Jazyková výchova 3 14. - 15. 2026
Opakovanie/skúšky (JV) 18. - 19. 4. 2026
Svet okolo nás 1 23. - 24. 5. 2026
Svet okolo nás 2 20. - 21. 6. 2026
Záverečné skúšky (KMP) 5. - 6. 9. 2026